డెవిలియర్స్‌ను 360 డిగ్రీ బ్యాట్స్‌మన్ అని ఎందుకంటారు?

డెవిలియర్స్‌ను అంతా 360 డిగ్రీ బ్యాట్స్‌మన్ అని పిలుచుకుంటారు. అతను మైదానంలోకి దిగాడంటే అటువైపు ఇటువైపు అని కాకుండా అన్నివైపులా బంతిని బాదేవాడు. ఎక్కడ ఫీల్డింగ్ లేకపోతే అక్కడకి సునాయాశంగా బంతిని పంపగలడు. తన శరీరాన్ని వృత్తాకారంలో ఏ యాంగిల్‌లో కావాలంటే ఆ యాంగిల్‌లో తిప్పుతూ బంతిని షాట్ంలు ఆడేవాడు. 360 డిగ్రీల్లో ఏ కోణంలో అయినా బంతిని బాదగేవాడు. స్కూప్ షాట్లు, స్పూన్ స్కూప్ షాట్లు, స్వీప్‌లు, రివర్స్ స్వీప్‌లు ఇలా అన్ని విభిన్న షాట్లను ఆడి బ్యాటింగ్ స్టైల్‌నే మార్చేశాడు. డెవిలియర్స్‌ను చూసి ఇతర తోటి బ్యాట్స్‌మెన్‌లు క్రికెట్‌లోకి అడుగు పెడుతున్న యువత ఈ విధంగానే తాము కూడా బ్యాటింగ్ చేయాలని స్ఫూర్తి పొందారు. అతని బ్యాటింగ్ స్టైల్ చూసి అతను 360 డిగ్రీల్లో ఎటైనా బంతిని పంపగలడని కామెటేటర్లు పలుసార్లు అన్నారు. అంత విభిన్నంగా, క్రియేటీవ్‌గా బ్యాటింగ్ చేయగలడు కాబట్టే అతనికి “360 బ్యాట్స్‌మెన్” అని పేరొచ్చింది.

This post is also available in : English

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*