సినిమా

నిన్ను చేరి ని సక్సెస్ చేసిన ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు : డైరెక్టర్ తల్లాడ సాయికృష్ణ

తేజా హానుమాన్ బ్యానర్లో శంకర్ కొప్పిశెట్టి నిర్మాతగా , సాయికృష్ణ తల్లాడ దర్శకత్వంలో తెరక్కెక్కిన సినిమా “నిన్ను చేరి”. ఏప్రిల్ 14న ఊర్వశి ఓటిటి లో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుని , హిట్ టాక్ తెచ్చిన సందర్భంగా మీడియా తో తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు “నిన్ను [ READ …]

సినిమా

నిన్ను చేరి ని సక్సెస్ చేసిన ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు : డైరెక్టర్ తల్లాడ సాయికృష్ణ

తేజా హానుమాన్ బ్యానర్లో శంకర్ కొప్పిశెట్టి నిర్మాతగా , సాయికృష్ణ తల్లాడ దర్శకత్వంలో తెరక్కెక్కిన సినిమా “నిన్ను చేరి”. ఏప్రిల్ 14న ఊర్వశి ఓటిటి లో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుని , హిట్ టాక్ తెచ్చిన సందర్భంగా మీడియా తో తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు “నిన్ను [ READ …]

సినిమా

సింగపూర్ నుండి ఉగాది పండుగ విశిష్టతను తెలుపుతున్న తెలుగు లఘు చిత్రం..

సింగపూర్: ఉగాది అనగానే తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండే సందడి కూడా విదేశాలలో ఉండదు. కావలసిన వస్తువులు సమకూర్చుకోవడం కోసం, సెలవు దినం కాకపోయినా పండుగ చేసుకోవాలని ఆరాటపడడం మాత్రం కొంత ఉంటుంది. అయితే ఈ పరుగులలో పిల్లలకు పండుగ విశిష్టత, సంప్రదాయాల వెనుక ఉన్న పరమార్థం గురించి తెలియకుండా [ READ …]

సినిమా

“నిన్ను చేరి”ని ఆదరించండి: ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ తల్లాడ సాయికృష్ణ

హైదరాబాద్: ఏప్రిల్ 14న నిన్ను చేరి సినిమా ఊర్వశి ఓటిటిలో విడుదల అవుతున్నట్లు డైరెక్టర్ తల్లాడ సాయికృష్ణ తెలిపారు. తేజా హనుమాన్ ప్రోడక్షన్స్ బ్యానర్లో శంకర్ కొప్పిశెట్టి నిర్మాతగా, సాయికృష్ణ తల్లాడ దర్శకత్వంలో తెరక్కెక్కిన సినిమా “నిన్ను చేరి”. రాజు అనేం, మాధురి జంటగా , గౌతమ్ రాజు, [ READ …]

సినిమా

నిన్ను చేరి ని సక్సెస్ చేసిన ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు : డైరెక్టర్ తల్లాడ సాయికృష్ణ

తేజా హానుమాన్ బ్యానర్లో శంకర్ కొప్పిశెట్టి నిర్మాతగా , సాయికృష్ణ తల్లాడ దర్శకత్వంలో తెరక్కెక్కిన సినిమా “నిన్ను చేరి”. ఏప్రిల్ 14న ఊర్వశి ఓటిటి లో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుని , హిట్ టాక్ తెచ్చిన సందర్భంగా మీడియా తో తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు “నిన్ను [ READ …]

సినిమా

సింగపూర్ నుండి ఉగాది పండుగ విశిష్టతను తెలుపుతున్న తెలుగు లఘు చిత్రం..

సింగపూర్: ఉగాది అనగానే తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండే సందడి కూడా విదేశాలలో ఉండదు. కావలసిన వస్తువులు సమకూర్చుకోవడం కోసం, సెలవు దినం కాకపోయినా పండుగ చేసుకోవాలని ఆరాటపడడం మాత్రం కొంత ఉంటుంది. అయితే ఈ పరుగులలో పిల్లలకు పండుగ విశిష్టత, సంప్రదాయాల వెనుక ఉన్న పరమార్థం గురించి తెలియకుండా [ READ …]

సినిమా

“నిన్ను చేరి”ని ఆదరించండి: ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ తల్లాడ సాయికృష్ణ

హైదరాబాద్: ఏప్రిల్ 14న నిన్ను చేరి సినిమా ఊర్వశి ఓటిటిలో విడుదల అవుతున్నట్లు డైరెక్టర్ తల్లాడ సాయికృష్ణ తెలిపారు. తేజా హనుమాన్ ప్రోడక్షన్స్ బ్యానర్లో శంకర్ కొప్పిశెట్టి నిర్మాతగా, సాయికృష్ణ తల్లాడ దర్శకత్వంలో తెరక్కెక్కిన సినిమా “నిన్ను చేరి”. రాజు అనేం, మాధురి జంటగా , గౌతమ్ రాజు, [ READ …]

Follow on Facebook


No comments found
Ee Kshanam Featured

నిన్ను చేరి ని సక్సెస్ చేసిన ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు : డైరెక్టర్ తల్లాడ సాయికృష్ణ

by eekshadmin in సినిమా 0

తేజా హానుమాన్ బ్యానర్లో శంకర్ కొప్పిశెట్టి నిర్మాతగా , సాయికృష్ణ తల్లాడ దర్శకత్వంలో తెరక్కెక్కిన సినిమా “నిన్ను చేరి”. ఏప్రిల్ 14న ఊర్వశి ఓటిటి లో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుని , హిట్ టాక్ తెచ్చిన సందర్భంగా మీడియా తో తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు “నిన్ను [ READ ...]