అవీ.. ఇవీ..

ఫ్యూచర్ మొత్తం రోబోలతోనే సర్జరీ

శంకర్ రోబో సినిమా గుర్తుందా? అందులో చిట్టి రోబో ఒకావిడకు పురుడు పోస్తుంది. కడుపులో బిడ్డ అడ్డం తిరిగిందని తెలుసుకుని అంత్యంత తెలివిగా పాపను ఈ భూమ్మీదికి తీసుకొస్తుంది. అయితే సినిమాలోనే కాదు బయట కూడా రోబోలు ఆపరేషన్లు చేస్తున్నాయి. కంటి ఆపరేషన్ దగ్గర్నుంచి గుండె బైపాస్ సర్జరీ [ READ …]