రామకృష్ణ మఠంలో భగవద్గీత (తెలుగు) తరగతులు

హైదరాబాదీలకు శుభవార్త. రామకృష్ణ మఠంలో స్వామి బోధమయానంద భగవద్గీత తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి శనివారం సాయంత్రం 5:45 నుంచి 6:45 వరకు ఈ తరగతులుంటాయి. తెలుగు భాషలో ఉండే ఈ ప్రవచనాలు వినేందుకు అందరూ ఆహ్వానితులేనని రామకృష్ణ మఠం ప్రతినిధులు తెలిపారు.

రామకృష్ణ మఠంలో యోగా, వ్యక్తిత్వ వికాసం, ధ్యానానికి సంబంధించి ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. బాలల కోసం ప్రత్యేకంగా బాల వికాస్ నిర్వహిస్తున్నారు. మహిళలకూ ప్రత్యేక కోర్సులున్నాయి.

రామకృష్ణ మఠం పని వేళలు : ఉదయం 8:30 గంటల నుంచి 11:30 గంటల వరకు; సాయంత్రం 4:30 గంటల నుంచి 7:30 గంటల వరకు.

సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు : 040-27627961, సెల్: 9177232696

This post is also available in : English

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*