మన మంచికే!

ఒక్కోసారి ఒకే చోట మనం చాలా ఏళ్లుగా ఉంటాం. కానీ ఎంత బిజీ గా ఉంటామంటే.. పార్కింగ్, లిఫ్ట్ లో ఎవరైనా ఎదురు పడినా హలో అని పలకరించనంత. కనీసం ఒక చిన్న స్మైల్ కూడా ఇవ్వం. అసలు మన చుట్టూ పక్కన వుండే వారి పేర్లు కూడా మనకి తెలియదు, ఏ ఫ్లాట్ లో వుంటారో కూడా నో ఇన్ఫర్మేషన్. పక్కింటి వారి సంగతి మనకెందుకు అనుకుంటాo.

 

ఇంటర్నెట్ వచ్చాక సెల్ ఫోన్స్ లో తలముంచేస్తున్నాo. పక్క వారికి ఏమైనా పట్టించుకోవట్లేదు. ఏదన్నా అంటే బిజీ అంటాం. కానీ రోజూ ఒకేలా ఉండదు. కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆనందం, దుఃఖం పంచుకోడానికి ఎవరైనా అవసరం.

 

ఒకవేళ మనం ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నపుడు జరగరానిది జరిగితే? వూహించుకోవడానికే భయం వేస్తుంది. అప్పుడు ఎవరు సాయం చేస్తారు? అసలు ఎందుకు చేస్తారు??

 

కనీసం ఇప్పటి నుంచైనా లెట్స్ చేంజ్.

ఒకరినొకరు తెలుసుకోవడానికి మీటింగ్స్ మాత్రమే అవసరం లేదు. ఎదురు పడితే పలకరించుకుంటే చాలు. పరిచయాలు అవే పెరుగుతాయి.

 

మంజీత కుమార్ బందెల

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*