ప్రత్యేకం

కన్నుల పండువగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి సార్వజనికోత్సవం

కన్నుల పండువగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి సార్వజనికోత్సవం హైదరాబాద్: రాష్ట్ర సేవికా సమితి తెలంగాణ ప్రాంత ప్రవేశ్ శిక్షా వర్గ-సార్వజనికోత్సవం బండ్లగూడలోని ఏఏఆర్ మహావీర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో కన్నుల పండువగా జరిగింది. సార్వజనికోత్సవంలో శిక్షార్ధుల ఘోష్, కర్రసాము, కరాటే, యోగ్‌చాప్ ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులుగా వ్యవహరించిన గైనకాలిజిస్ట్ [ READ …]

ప్రత్యేకం

కన్నుల పండువగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి సార్వజనికోత్సవం

కన్నుల పండువగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి సార్వజనికోత్సవం హైదరాబాద్: రాష్ట్ర సేవికా సమితి తెలంగాణ ప్రాంత ప్రవేశ్ శిక్షా వర్గ-సార్వజనికోత్సవం బండ్లగూడలోని ఏఏఆర్ మహావీర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో కన్నుల పండువగా జరిగింది. సార్వజనికోత్సవంలో శిక్షార్ధుల ఘోష్, కర్రసాము, కరాటే, యోగ్‌చాప్ ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులుగా వ్యవహరించిన గైనకాలిజిస్ట్ [ READ …]

ప్రత్యేకం

విద్యారణ్యం వార్షికోత్సవంపై యనమండ్ర కళ్యాణి సురేష్ కథనం

మహేశ్వరం: నారాయణరావు అన్నయ్యగారి (ఆంధ్రజ్యోతి) వాట్సాప్ స్టేటస్ లు చూస్తూ ఉంటే  దానిలో ఏదో ఒక గట్టు, దానిపై శిల్పాక్షరాలలో కొత్తపదం ‘విద్యారణ్యం’ అని కనపడింది. ఏంటో ఇది అని అన్నయ్యగారిని అడుగుదాం అని  అనుకుంటూండగానే తనే ఇలా విద్యారణ్యం అనేది ఒక వేద పాఠశాల అని,  మే [ READ …]

ప్రత్యేకం

కన్నుల పండువగా విద్యారణ్యం వేద పాఠశాల వార్షికోత్సవం

హైదరాబాద్: రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం చిప్పలపల్లిలోని విద్యారణ్యం వేద పాఠశాల వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఆడిట్ ప్రిన్సిపల్ డైరక్టర్ సుహాసిని మాట్లాడుతూ సంస్కృత భాష నేర్చుకోవడం ద్వారా జర్మన్ వంటి భాషలను సులువుగా నేర్చుకోవచ్చన్నారు. ముఖ్యంగా గణితం సులభంగా [ READ …]

ప్రత్యేకం

కన్నుల పండువగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి సార్వజనికోత్సవం

కన్నుల పండువగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి సార్వజనికోత్సవం హైదరాబాద్: రాష్ట్ర సేవికా సమితి తెలంగాణ ప్రాంత ప్రవేశ్ శిక్షా వర్గ-సార్వజనికోత్సవం బండ్లగూడలోని ఏఏఆర్ మహావీర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో కన్నుల పండువగా జరిగింది. సార్వజనికోత్సవంలో శిక్షార్ధుల ఘోష్, కర్రసాము, కరాటే, యోగ్‌చాప్ ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులుగా వ్యవహరించిన గైనకాలిజిస్ట్ [ READ …]

ప్రత్యేకం

విద్యారణ్యం వార్షికోత్సవంపై యనమండ్ర కళ్యాణి సురేష్ కథనం

మహేశ్వరం: నారాయణరావు అన్నయ్యగారి (ఆంధ్రజ్యోతి) వాట్సాప్ స్టేటస్ లు చూస్తూ ఉంటే  దానిలో ఏదో ఒక గట్టు, దానిపై శిల్పాక్షరాలలో కొత్తపదం ‘విద్యారణ్యం’ అని కనపడింది. ఏంటో ఇది అని అన్నయ్యగారిని అడుగుదాం అని  అనుకుంటూండగానే తనే ఇలా విద్యారణ్యం అనేది ఒక వేద పాఠశాల అని,  మే [ READ …]

ప్రత్యేకం

కన్నుల పండువగా విద్యారణ్యం వేద పాఠశాల వార్షికోత్సవం

హైదరాబాద్: రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం చిప్పలపల్లిలోని విద్యారణ్యం వేద పాఠశాల వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఆడిట్ ప్రిన్సిపల్ డైరక్టర్ సుహాసిని మాట్లాడుతూ సంస్కృత భాష నేర్చుకోవడం ద్వారా జర్మన్ వంటి భాషలను సులువుగా నేర్చుకోవచ్చన్నారు. ముఖ్యంగా గణితం సులభంగా [ READ …]

Ee Kshanam Featured

కన్నుల పండువగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి సార్వజనికోత్సవం

by eekshadmin in ప్రత్యేకం 0

కన్నుల పండువగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి సార్వజనికోత్సవం హైదరాబాద్: రాష్ట్ర సేవికా సమితి తెలంగాణ ప్రాంత ప్రవేశ్ శిక్షా వర్గ-సార్వజనికోత్సవం బండ్లగూడలోని ఏఏఆర్ మహావీర్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో కన్నుల పండువగా జరిగింది. సార్వజనికోత్సవంలో శిక్షార్ధుల ఘోష్, కర్రసాము, కరాటే, యోగ్‌చాప్ ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులుగా వ్యవహరించిన గైనకాలిజిస్ట్ [ READ ...]