ప్రత్యేకం

దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రథమంగా ధాత్రి మొబైల్ తల్లిపాల నిధి ప్రారంభం

హైదరాబాద్: దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రథమంగా కోఠి ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో ధాత్రి మొబైల్ తల్లిపాల నిధిని ప్రారంభించారు. ఎక్కువ పాలు వచ్చే తల్లుల నుంచి పాలు సేకరించి వాటిని పాయిశ్చరైజేషన్ చేసి పాలు రాని తల్లుల పిల్లలకు ఇస్తారు. ఈ సేవలు ఇప్పటికే నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ధాత్రి మదర్స్ [ READ …]

ప్రత్యేకం

దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రథమంగా ధాత్రి మొబైల్ తల్లిపాల నిధి ప్రారంభం

హైదరాబాద్: దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రథమంగా కోఠి ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో ధాత్రి మొబైల్ తల్లిపాల నిధిని ప్రారంభించారు. ఎక్కువ పాలు వచ్చే తల్లుల నుంచి పాలు సేకరించి వాటిని పాయిశ్చరైజేషన్ చేసి పాలు రాని తల్లుల పిల్లలకు ఇస్తారు. ఈ సేవలు ఇప్పటికే నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ధాత్రి మదర్స్ [ READ …]

ప్రత్యేకం

జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంతో కృషి భారతం అవగాహనా ఒప్పందం

జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంతో కృషి భారతం ఎంఓయూ తిరుపతి: వేద వ్యవసాయంపై పరిశోధనల్లో విజయవంతమైన కృషి భారతంతో తిరుపతి జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం అవగాహనా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్స్‌లర్ ప్రొఫెసర్ మురళీధర్ శర్మ,  రిజిస్ట్రార్ కమాండర్ చల్లా వెంకటేశ్వర్, అకడమిక్ వ్యవహారాల డీన్ [ READ …]

ప్రత్యేకం

వేద వ్యవసాయం చేస్తున్న సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్

హైదరాబాద్: మెదక్ జిల్లా మాసాయి‌పేట మండలం పోతమ్‌శెట్‌పల్లి గ్రామంలో శ్రావణ్ రెడ్డి అనే సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ అర ఎకరంలో నల్లబియ్యం (కృష్ణ వ్రీహీ) పండిస్తున్నాడు. కృషి భారతం వ్యవస్థాపకుడు కౌటిల్య కృష్ణన్  (86867 43452) సలహా మేరకు వేద వ్యవసాయం చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. శ్రావణ్ రెడ్డి నల్లబియ్యం [ READ …]

ప్రత్యేకం

దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రథమంగా ధాత్రి మొబైల్ తల్లిపాల నిధి ప్రారంభం

హైదరాబాద్: దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రథమంగా కోఠి ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో ధాత్రి మొబైల్ తల్లిపాల నిధిని ప్రారంభించారు. ఎక్కువ పాలు వచ్చే తల్లుల నుంచి పాలు సేకరించి వాటిని పాయిశ్చరైజేషన్ చేసి పాలు రాని తల్లుల పిల్లలకు ఇస్తారు. ఈ సేవలు ఇప్పటికే నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ధాత్రి మదర్స్ [ READ …]

ప్రత్యేకం

జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంతో కృషి భారతం అవగాహనా ఒప్పందం

జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంతో కృషి భారతం ఎంఓయూ తిరుపతి: వేద వ్యవసాయంపై పరిశోధనల్లో విజయవంతమైన కృషి భారతంతో తిరుపతి జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం అవగాహనా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్స్‌లర్ ప్రొఫెసర్ మురళీధర్ శర్మ,  రిజిస్ట్రార్ కమాండర్ చల్లా వెంకటేశ్వర్, అకడమిక్ వ్యవహారాల డీన్ [ READ …]

ప్రత్యేకం

వేద వ్యవసాయం చేస్తున్న సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్

హైదరాబాద్: మెదక్ జిల్లా మాసాయి‌పేట మండలం పోతమ్‌శెట్‌పల్లి గ్రామంలో శ్రావణ్ రెడ్డి అనే సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ అర ఎకరంలో నల్లబియ్యం (కృష్ణ వ్రీహీ) పండిస్తున్నాడు. కృషి భారతం వ్యవస్థాపకుడు కౌటిల్య కృష్ణన్  (86867 43452) సలహా మేరకు వేద వ్యవసాయం చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. శ్రావణ్ రెడ్డి నల్లబియ్యం [ READ …]

Follow on Facebook

No comments found
Ee Kshanam Featured

దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రథమంగా ధాత్రి మొబైల్ తల్లిపాల నిధి ప్రారంభం

by eekshadmin in ప్రత్యేకం 0

హైదరాబాద్: దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రథమంగా కోఠి ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో ధాత్రి మొబైల్ తల్లిపాల నిధిని ప్రారంభించారు. ఎక్కువ పాలు వచ్చే తల్లుల నుంచి పాలు సేకరించి వాటిని పాయిశ్చరైజేషన్ చేసి పాలు రాని తల్లుల పిల్లలకు ఇస్తారు. ఈ సేవలు ఇప్పటికే నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ధాత్రి మదర్స్ [ READ ...]